Ochrana osobních údajů.


Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoliv třetí straně.

Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.